New Horse Cultures

 

new horse cultures

2016 var året då Konstfrämjandet Öland-Kalmar valde att fokusera på hästen som kulturbärare. Vi leker med iden om att användandet och interaktionen med hästar skulle kunna ändra sättet vi lever våra liv på i framtiden. 

NEW HORSE CULTURES

Hästen har varit vårt redskap för förflyttning, jakt, krig och jordbruk, och var förutsättningen för människans stora migrationer. Den förknippas med krigarkungar och med unga flickor, med överklass och med fattigdom. Vi använde hästen som centralfigur i en social skulptur som varade från Maj till augusti 2017. Allt som allt inolverades närmare 150 personer i allt från ridning, byggarbete, nyproduktion av konstvideoarbeten, korrigering av hästskelett och performance med piano i Ridhus. Vi hade glädjen att jobba med konstnärerna Signe Johannessen, Shiva Anoshirvani, Ramez Omareen och Johan Carlsson. Efter vårt projekt på kultivators gård på Öland, flyttade delar av projektet in på Kalmar konstmuseum och blev basen för utställningen ”Den sista Ölandshästen”, curerad av Joanna Sandell.

Den första aktiviteten var en studiecirkel i hästhantering för nyanlända kvinnor från asylboenden på Öland.

”Jag har alltid längtat efter hästar, men i Syrien var det ingen kvinnogrej. Det verkar det vara här”
”Det krävs att man har bra självförtroende om man ska få hästen att lita på en och följa en, det är en otrolig känsla när det går”

8 kvinnor träffades vid 11 tillfällen på Kultivators gård, och lärde sig hantera, rida och umgås med hästar. Projektledare var Dima Matr, själv nyanländ, med bakgrund från ett jordbruk i Syrien. Studiecirkeln avslutades med en stor festlighet på gården, med riduppvisning, screening av konstfilm, hästdisco och invigning av Johan Carlsons ”Pavillion with horses”. 

Johan Carlsson och hans JAC studios från Köpenhamn bjöds in till projektet för att formge ett nytt sorts utestall med nya funktioner, bland annat med en mobil tecknarstudio, inbyggd i en tvåhjulig vagn. Precis som hästarna användes byggandet som möjlighet till möten i arbete. Haitham Sabahi, nyanländ från Syrien, och hela hans familj ledde i arbetet i ständigt samspråk med arkitekterna Johan Carlsson, Beate Juell, och Sebastian…  och alla frivilliga från konstfrämjandets ”ungläger”.


 

Share