Sentimentala kärl, post peak oil production

 Malin Lindmark Vrijman Ett experiment att framställa brukskärl genom odling. Genom frön, mylla, sol, vatten och tid kan kärl tillverkas till mycket låg energi kostnad. För att återknyta till historien och göra kärlen välbekanta och tillgängliga för alla, formas frukterna i gamla plastdunkar, som i sin välkända form minner oss om en svunnen tid, då allt enkelt kunde framställas av petroleum produkter. Projektet genomförs med stöd av

 

 

process film

 

 

 

 

 

 

 


. . . . . . . .

Share